Welke keuze in zonnestroomsystemen is er?

Grofweg kan gekozen worden voor een systeem waarbij de zonnepanelen in serie zijn geschakeld, parallel zijn geschakeld, of waarbij elk paneel zijn eigen micro-omvormer heeft.

Bij een serie geschakeld systeem wordt de opbrengst van een schakeling van zonnepanelen bepaald door het paneel met de minste opbrengst. Alle andere panelen in de schakeling zullen diezelfde opbrengst genereren. Een serie geschakeld systeem heeft één of twee schakelingen. Dit systeem is daarom niet geschikt voor daken die gedurende de dag deels in de schaduw liggen, maar is een prima keuze voor daken die voor een groot deel van de dag volledig in de zon liggen. De omvormer waarmee wij meestal werken zijn van Solis.

Een parallel systeem is wel geschikt voor daken die gedeeltelijk in de schaduw liggen, omdat hierbij de opbrengst van elk paneel onafhankelijk is van de andere panelen in het systeem. Een andere reden om te kiezen voor dit systeem is dat het mogelijk is om de opbrengst per paneel te monitoren. Hierdoor kunnen eventuele defecten makkelijk opgespoord worden. Dit systeem is een prijzigere optie, omdat elk zonnepanelen een optimizer nodig heeft en de omvormer ook wat duurder is. Wij bieden hiervoor het systeem van SolarEdge aan.

Dezelfde voor- en nadelen die gelden voor een parallel systeem zijn ook van toepassing op een systeem met micro-omvormers. Bijkomend voordeel voor een systeem met micro-omvormers is dat deze ook geschikt is voor installaties van slechts enkele zonnepanelen en dat uitbreiding naar meerdere panelen gemakkelijk te realiseren is. Wij bieden hiervoor het systeem van Enphase aan, welk een garantietermijn heeft van 25 jaar en een zeer gering uitvalspercentage van 0,05%.