Welke keuze in zonnestroomsystemen is er?

Created with Sketch.

Grofweg kan gekozen worden voor een systeem waarbij de zonnepanelen in serie zijn geschakeld, parallel zijn geschakeld, of waarbij elk paneel zijn eigen micro-omvormer heeft.

Bij een serie geschakeld systeem wordt de opbrengst van een schakeling van zonnepanelen bepaald door het paneel met de minste opbrengst. Alle andere panelen in de schakeling zullen diezelfde opbrengst genereren. Een serie geschakeld systeem heeft één of twee schakelingen. Dit systeem is daarom niet geschikt voor daken die gedurende de dag deels in de schaduw liggen, maar is een prima keuze voor daken die voor een groot deel van de dag volledig in de zon liggen.

Een parallel systeem is wel geschikt voor daken die gedeeltelijk in de schaduw liggen, omdat hierbij de opbrengst van elk paneel onafhankelijk is van de andere panelen in het systeem. Een andere reden om te kiezen voor dit systeem is dat het mogelijk is om de opbrengst per paneel te monitoren. Hierdoor kunnen eventuele defecten makkelijk opgespoord worden. Dit systeem is een prijzigere optie, omdat elke één of twee zonnepanelen een optimizer nodig heeft en de omvormer ook wat duurder is.

Dezelfde voor- en nadelen die gelden voor een parallel systeem zijn ook van toepassing op een systeem met micro-omvormers. Bijkomend voordeel voor een systeem met micro-omvormers is dat deze ook geschikt is voor installaties van slechts enkele zonnepanelen en dat uitbreiding naar meerdere panelen gemakkelijk te realiseren is. Nadeel daarentegen is dat bij storing de installateur het dak op moet.

Salderen, wat is dat en hoe werkt het?

Created with Sketch.

Een deel van de stroom die opgewekt wordt door je zonnepanelen gebruik je direct, maar een deel houd je meestal over en lever je terug aan het elektriciteitsnet. Op andere momenten verbruik je juist meer stroom dan dat de zonnepanelen opleveren en dat neem je af van het net. Zolang de salderingsregeling van kracht is, wordt je stroomafname per contractperiode (meestal een jaar) weggestreept tegen de teruggeleverde stroom. Dit heet salderen. Houd je na het wegstrepen nog teruggeleverde stroom over, dan ontvang je hiervoor een terugleververgoeding. Dit is een lager tarief dan het verbruikstarief. 

Goed om te weten:

  • Voor alle afgenomen stroom die je weg hebt kunnen strepen tegen de teruggeleverde stroom betaal je geen verbruikskosten, energiebelasting, heffingen en btw;


  • Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht te salderen over een jaar, maar in de praktijk wordt dit soms ook per maand of per kwartaal gedaan;


  • Salderen gebeurt per tarief (normaal en dal). Wanneer je dubbeltarief hebt, kan het raadzaam zijn om dit door de energieleverancier om te laten zetten naar enkeltarief;


  • De salderingsregeling is in ieder geval nog van kracht tot en met 2024, daarna is het plan de salderingsregeling jaarlijks af te bouwen.