Voorlopig geen nieuwe offertes

In deze tijden zoekt iedereen naar de mogelijkheden voor het opwekken van eigen energie. Dat is hartstikke mooi! Het zorgt er echter ook voor dat wij met onze kleinschalige onderneming, een bewuste keuze, voorlopig geen ruimte meer hebben om bij u langs te komen of offertes uit te brengen. 

 

Samen maken we met kleine stappen grote verschillen

Bij Bolwerken is bij elke stap in het installatieproces één en dezelfde expert u tot dienst, van opname tot oplevering, wel zo betrouwbaar. U vindt ons ook op echteinstallateur.nl.

Duurzamer denken, durven en doen 

Samen zullen we grote en kleine stappen moeten maken naar een betere en duurzame samenleving. Dit betekent andere energie bronnen gebruiken en ook zuiniger met onze energie en de natuur omgaan. Dat is waar Bolwerken zich hard voor maakt. Dat doen wij onder andere door het installeren van zonnestroomsystemen.

Bolwerken zonnepanelen Oss

De kracht van Bolwerken

Persoonlijk

Bij Bolwerken is bij elke stap in het installatieproces één en dezelfde expert u tot dienst, van opname tot oplevering, wel zo betrouwbaar. 

Kwaliteit

Bolwerken is door InstallQ erkend als vakbekwaam installateur van zonnestroomsystemen. Lees hier meer.

Bouwkundig perspectief

Zonnestroominstallatie beschouwen wij als een integraal onderdeel van uw gebouw. Wij hebben niet alleen oog voor de installatie zelf, maar houden ook rekening met de bouwkundige aspecten van het gebouw.

Ervaring

We hebben reeds mooie zonnestroominstallaties gerealiseerd waar we trots op zijn.

De man achter Bolwerken is Matthieu Bol. Na een brede ervaring opgebouwd te hebben aangaande installaties en bouwwerken, heeft zijn maatschappelijke drijfveer hem ertoe gebracht deze onderneming te beginnen. Het werk van Matthieu is het resultaat van zijn oplossingsgerichte en accurate werkwijze, waarbij zowel oog is voor het grotere geheel als voor de details. 


Contact

Matthieu Bol
info@bol-werken.nl

Bedrijfsgegevens

kvk nr. 81038003
BTW nr. NL003521981B98